SỰ TÍCH BÀ HẬU THẦN

/, App/SỰ TÍCH BÀ HẬU THẦN

VỀ SỰ TÍCH BÀ HẬU THẦN NGUYỄN THỊ DIỆU
(có tên gọi là Phấn)

Lúc bấy giờ có một vị quan tri phủ tên là Nguyễn Hữu Huyền, bà vợ là Hoàng Thị Danh quê ở xã Kim Đôi thuộc huyện Can Lộc ( bây giờ có tên xã mới không rõ) gặp hồi loạn ly trốn tránh đến đất này, sinh hạ được bốn người con gái, không có con trai, người con gái đầu là Nguyễn Thị Lợi lấy chồng là Nguyễn Trọng Thiều có con cháu là Nguyễn Quang Nghị, Nguyễn Phong, Nguyễn Thoan; người con gái thứ hai ( không rõ tên) gả chồng người thôn Đông Xá ( cũng không rõ tên ).Người thứ ba là Nguyễn Thị Cân gả chồng là Nguyễn Doãn Trị tức là vị tổ đời thứ ba của họ ta. Người thứ tư là Nguyễn Thị Diệu( còn có tên là Phấn,dân làng gọi là bà Hậu). Bà không lấy chồng ở vậy phụng dưỡng cha mẹ cho đến tuổi già và nuôi các con cháu của hai người chị (tức là con cháu của ông Thiều và Ông Trị). Bà có tư cách làm giàu, tạo nhiều ruộng đất, cúng cho dân làng, nên khi bà mất, dân làng tưởng nhớ rước linh hồn bà vào hậu đèn Trại Sắt để hưởng cúng tế, và bà cũng có chia ruộng đất cho các con cháu của hai chị.

Về phần ông bà Tri Phủ Nguyễn Hữu Huyền sau khi bà Hậu mất rồi, họ Nguyễn con cháu ông Nguyễn Trọng Thiều rước linh hồn ông bà  về nhà thờ họ phụng tự.

Phần mộ của bà trước táng ở cồn ông Huệ hiện nay đã được qui tập vào Rú Tràng Nhắt và xây cất do họ tộc Nguyễn Soạn thực hiện.

 

Sưu tầm và ghi chép
Nguyễn Lộc đời thứ 8