Bài tựa gia phả họ Nguyễn

/, Mobile, Tin tức/Bài tựa gia phả họ Nguyễn

(Nguyễn Văn Hiệu – Đời thứ 6)

Phàm nhà có Phả cũng như nước có sử. Sử là để ghi chép sự hưng vong của các triều đại. Phả là để ghi chép thế thứ của một nhà.

Nếu không có bằng chứng của dĩ vãng thì lấy gì để lại cho tương lai. Hiệu nay thiết nghĩ, cây có cội, nước có nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, uống nước nhớ nguồn. Con người sinh ra do tổ tiên, há lại dám quên sao? Họ ta vốn sinh ra ở đất Mỹ Xuyên, xã Mỹ Hòa, Tổng Đồng Công. Từ đời cụ Cao tổ ta trở về trước được nghe kể lại rất sơ lược, từ đời cụ Cao tổ cho đến đời cha ta, cùng chú bác các chi, ghi lại thành Gia Phả. Hiệu này, từ nhỏ tới lúc trưởng thành chuyên học hành, bạn bè tới nhà đều là các bậc văn nhân, nhiều năm gian khổ, có chí cố gắng trên đường quan lộ, nhưng đành phải từ bỏ vì đã 50 tuổi mà chẳng có hy vọng gì, chí hướng lúc bình sinh không được toại nguyện; tự nghĩ về bản thân mình, về những di sản mà tổ tiên để lại, nguồn gốc xuất thân của tổ tiên, bèn ghi chép lại thế, thứ theo thứ tự làm thành gia phả để lại cho đời sau thờ cúng, và theo đó mà tiếp tục chép thêm vào. Con cháu chớ coi thường việc đó. Vì Vậy làm bài tựa này.

 

                                                                                                                                                                              Cháu đời thứ sáu – Nguyễn Văn Hiệu kính tựa.