TIN TỨC MỚI

SỰ TÍCH BÀ HẬU THẦN

VỀ SỰ TÍCH BÀ HẬU THẦN NGUYỄN THỊ DIỆU (có tên gọi là Phấn) Lúc bấy giờ có một vị quan tri phủ tên là Nguyễn Hữu Huyền, bà vợ là Hoàng Thị Danh quê ở xã Kim Đôi