VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ NGUYỄN

/, Tin tức/VỀ CUỐN GIA PHẢ HỌ NGUYỄN

Bút tích trước đây để lại cho chúng ta là quyển Gia Phả bằng chữ Hán do Chánh Cứu Phẩm Nguyễn Văn Hành soạn vào ngày trung thu tháng tám năm Giáp Thân, niên hiệu Bảo Đại thứ 19(1944) đem trình Cửu Phẩm Nguyễn Hòe xem và nhờ Cửu Phẩm Lê Như Mai duyệt.

Mùa xuân Tân Hợi, Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thứ 26 (1971), ông Nguyễn Văn Linh và Ông Nguyễn Văn Vận, căn cứ bản chữ Hán trên dịch và soạn ra quyển Gia Phả bằng Quốc Ngữ, có tham khảo qua ông Nguyễn Lê Luân, con trưởng Cửu Phẩm lý trưởng Nguyễn Lê Thuần.

Bản thảo viết tay quyển Gia Phả bằng Quốc Ngữ đầu tiên nay, sau khi ông Nguyễn Văn Linh mất trao lại cho tôi là Nguyễn Lộc em ruột ông Linh. Sau đó tôi đã tiến hành hoàn chỉnh, nhưng để cẩn trọng hơn, tôi đã yêu cầu ông Nguyễn Tương, đương là tộc trưởng, tìm lại quyển Gia Phả chữ Hán năm 1944 để dịch ra Quốc Ngữ và đối chiếu một lần nữa.

Mùa hè năm Ất Hợi 1995, tôi đã có quyển Gia Phả đó, do con trai thứ ông Nguyễn Văn Tương giao cho tôi tại Hà Nội. Theo ông Nguyễn Văn Tương cho biết, quyển Gia Phả này được giao chuyển từ ông Nguyễn Mạnh Quỳnh cháu nội ông Nguyễn Văn Hành.

Mùa thu cũng năm đó, tôi đã đem quyển Gia Phả hán Văn năm 1944 thuê viện nghiên cứu Hán Nôm( Hà Nội) dịch ra Quốc Ngữ. Tuy vậy, do bản chữ Hán đã bị rách nát nhất là ở các mép giấy nên có chỗ không dịch được. Tôi trộm nghĩ như vậy cũng đã gần sát với sự chính xác so với các tư liệu ta có được.

Căn cứ vào quyển Gia Phả Quốc Ngữ được soạn dịch năm Tân Hợi (1971) của ông Nguyễn Văn Linh và ông Nguyễn Văn Vận, căn cứ vào dịch của viện nghiên cứu Hán Nôm, căn cứ những thực tế diễn biến cận kề và những thu thập khác qua thư từ trao đổi với tộc trưởng Nguyễn văn Tương, tôi xin viết lần cuối cùng quyển Gia Phả họ Nguyễn ta từ đời thứ 9 coi như bày tỏ chút lòng thành với tổ tiên, đáp lại những lời răn dạy và những ước nguyện của các bậc Tiên Linh, cũng là để khỏi ân hận nuối tiếc của các thế hệ sau này mỗi khi muốn tìm về cội nguồn tiên tổ.

Quyển Gia Phả Hán Văn 1944 tôi đã trao trả lại cho tộc trưởng Nguyễn Văn Tương cùng với bản dịch ra Quốc Ngữ.Còn quyển Gia Phả bằng tiếng Việt vừa được soạn dịch, tu chỉnh lại lần này, tôi nhờ anh em Nguyễn Đình Thọ in ấn để gửi cho mỗi chi một bản mong rằng ai giữ nó thì coi nó như một vật báu trong nhà, có chỗ nào khiến khuyết thì bổ sung cho đầy đủ, cho đúng rồi cố gắng ghi chép đều đặn các thế hệ nối tiếp sau.

 

                                                                                                                         Tháng 10/1998. Nguyễn Lộc – Đời thứ 8 diễn giải